TARIEVEN

Prijslijst (10-01-2017)
De prijslijst voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben hangt in de wachtkamer.

Prijslijst Fysio Centrum Steenbergen A.H. Poot
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

 

ACHMEA IZZ (ziekenhuiswezen) Salland
AEGON Loyalis (ABP-personeel) Stad Rotterdam
AGIS Menzis SIZ
Allianz Multizorg (CVVMZ) Trias
Amersfoortse Nationale Nederlanden Univé
AMEV Nedasco VGZ
Anderzorg Nederzorg Woudsend
Ardyn NVS Zorg en Zekerheid
CZ OHRA ZRA
Delta Llotd ONVZ
DSW OZ
Fortis OZB
Geové OZF
Goudse (MZG) PNO
IAK Prové
IZA Rijnmond

 

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.

Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst

Prijslijst Fysio Centrum Steenbergen A.H. Poot      per 1 januari 2018

Voor patiënten die niet verzekerd zijn brengen wij per 1 januari 2018,

de volgende tarieven in rekening:

 

Code Omschrijving Prijs in € per zitting
1000 Zitting fysiotherapie 32,50
1001 Zitting fysiotherapie aan huis 47,50
1500 Zitting oedeemtherapie 43,00
1200 Zitting manuele therapie 40,00
1700 Lange zitting voor patiënten met meervoudige of complexe zorgvragen (45 min) 47,50
1864 Screening  en intake en onderzoek na screening 44,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 43,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 47,50
9999 Niet nagekomen en niet op tijd afgebelde afspraak (24 uur van te voren) 32,50
Toeslag voor uitbehandeling buiten praktijk 15,00
Verstrekte verband en hulpmiddelen kostprijs
1900 Eenvoudige korte rapporten 35,00
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten (bij max. 1 uur tijdbesteding) 70,00
1902 Verslag schadeverzekeraar (bij max. 1 uur tijdbesteding) 70,00